Rakennusalan ammattilaiseksi – Alan korkeakouluopinnot

Rakentaminen on suosittu ala, ja Suomessa koulutetaan vuosittain rakentamisen eri alojen ammattilaisia. Alan opetusta tarjotaan ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Tässä artikkelissa kerromme, miten alan korkeakouluopintoihin voi hakeutua ja mitä opiskelu sisältää.

Opintojen suorituspaikka

Suomi tunnetaan maailmalla korkeasta koulutustasostaan, ja erityisesti siitä, että maassa on poikkeuksellisen paljon korkeakoulutettuja väestömäärään nähden. Tämän on mahdollistanut se, että Suomessa on laaja kouluverkko, joka ulottuu peruskoulusta yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin saakka. Pohjoisimpia osia lukuun ottamatta Suomessa voi siis suorittaa korkeakouluopintoja kaikissa suurimmissa kaupungeissa.

Yliopisto-opinnot on keskitetty suurimpiin kaupunkeihin, mutta ammattikorkeakouluja löytyy vielä keskisuuristakin suomalaiskaupungeista. Jos et ole halukas muuttamaan pitkää matkaa nykyisestä kodistasi, etsi siis mahdollisimman lähellä oleva korkeakoulu ja tutustu sen tarjontaan. Tekniikan alojen yliopistokoulutusta tarjotaan lähinnä Oulussa, Tampereella, Lappeenrannassa ja Espoossa. Yliopisto-opintojen suorittaminen on kuitenkin nykyään melko joustavaa, eikä opiskelu edellytä asumista oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä.

Hakukelpoisuus korkeakouluun

Korkeakouluopiskelijaksi voi päätyä vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Ammattikorkeakouluun tai yliopistoon hakevalta edellytetään vähintään toisen asteen tutkintoa, käytännössä siis ammatillista perustutkintoa tai ylioppilastutkintoa. Useimmilla aloilla järjestetään edelleen pääsykokeet opiskelemaan pyrkiville, mutta monilla aloilla on otettu käyttöön todistusvalinta, jonka ansiosta osa pääsee tavoittelemaansa opiskelupaikkaan osallistumatta pääsykokeisiin.

Jos aiemmista opinnoistasi on aikaa, ja pyrit uuteen opiskelupaikkaan pääsykokeiden kautta, kannattaa kokeeseen valmistautua huolellisesti. Yleensä kokeessa testataan lukion matematiikan ja luonnontieteiden sisältöjen hallintaa, mutta eri aloilla voi olla erilaisia vaatimuksia. Tekniikan aloille on yleisesti helpompaa päästä kuin suosituimmille aloille, kuten lääketieteelliseen tai oikeustieteelliseen.

Opintojen kesto ja sisältö

Opintojen laajuus ja sisältö riippuvat opiskeltavasta alasta. Ammattikorkeakoulusta valmistuvat insinöörit opiskelevat tyypillisesti neljä vuotta, kun taas yliopistoissa opiskellaan ensin kolmivuotinen kandidaatintutkinto. Tämän jälkeen suurin osa opiskelijoista jatkaa opintojaan vielä diplomi-insinööriksi, ja ylemmän korkeakoulututkinnon valmistumiseen kuluu yleensä pari vuotta. Opinnot saattavat aluksi tuntua haastavilta, mutta opintoja ei kannata keskeyttää kovin kevyin perustein. Opiskelutaitoja voi kehittää, ja opiskeluun on saatavilla myös tukea oppilaitoksen puolesta.

Sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa opintoihin sisältyy pakollisia kieli- ja viestintäopintoja. Suomessa virkamiehiltä edellytetään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, joten kaikki korkeakouluopiskelijat suorittavat osana opintojaan pakollisen ruotsin kielen kurssin. Äidinkielen ja muiden vieraiden kielten opetuksen laajuus vaihtelee. Ammattikorkeakoulu poikkeaa yliopistossa opiskelusta siten, että siellä on yliopistoa enemmän työharjoittelua. Tekniikan aloilla tosin lähes kaikissa yliopistoissakin tehdään paljon yhteistyöprojektin yritysten kanssa, joten opinnoilla on aina vahva yhteys käytännön työelämään.

Opintojen jälkeen

Rakennusalan opinnoista valmistuvat, kuten muutkin tekniikan aloilta valmistuvat, työllistyvät hyvin. Vaikka valmistuvien diplomi-insinöörien palkka on hyvä, puhutaan näillä aloilla jopa osaajapulasta. Töitä riittää, sillä alan työttömyysluvut ovat erittäin alhaiset moniin muihin aloihin verrattuna. Ratkaisua osaajapulaan haetaan palkkaamalla ulkomaista työvoimaa rakennusalan töihin. Asiantuntijatehtävissä ulkomaalaisten tuloa Suomen työmarkkinoille tosin rajoittaa merkittävästi kielitaito.

Jos työskentely muiden palkkalistoilla ei kiinnosta, oman yrityksen perustaminen on varteenotettava vaihtoehto. Ennen oman yrityksen perustamista kannattaa asiaan kuitenkin perehtyä huolellisesti, laatia liiketoimintasuunnitelma ja pohtia rahoituskuviot valmiiksi. Aloitteleville yrityksille rahoitusta tarjoavat monet pankit ja rahoituslaitokset, kuten Qred.com, ja tarjouksia kannattaa aina pyytää useammalta kuin yhdeltä taholta.